Prawa autorskie

Wszystkie elementy serwisu WWW, włączając w to teksty, logo i grafikę, są własnością Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. i podlegają ochronie prawem autorskim w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właściciel strony nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i udostępnianie serwisu w celach komercyjnych w całości ani we fragmentach.

Użytkowanie serwisu w zakresie dozwolonego użytku możliwe jest tylko w ramach określonych obowiązującymi przepisami prawa i nie może naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. Komercyjne użycie elementów i informacji zawartych w serwisie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody WZL-4 S.A.

Informacje zamieszczone w serwisie WZL-4 S.A. nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by zamieszczane w serwisie dane były prawdziwe i aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ich wykorzystania.