Wydział natryskiwania plazmowego

ETAP 1

Demontaż silnika

ETAP 2

Mycie i czyszczenie części

ETAP 3

Weryfikacja części

ETAP 4

Remont

ETAP 5

Montaż silnika

ETAP 6

Próba

W procesach remontu silników lotniczych bardzo często nieodzownym jest wykonanie regeneracji metodą natryskiwania plazmowego. Na potrzeby remontowanych silników wykonywane są warstwy metaliczne i ceramiczne stanowiące powierzchnie uszczelnień czołowych oraz warstwy zwiększające odporność na zużycie cierne. Natryskiwanie wykonywane jest z zastosowaniem materiałów proszkowych przy użyciu palników i zasilane mieszaniną gazów: argonu i wodoru. Eksploatowane stanowiska natryskiwania plazmowego są półautomatyczne.

Proces natryskiwania plazmowego jest stosowany w zakładzie od 1992 roku i wobec rosnącego udziału zastosowań w kolejnych typach remontowanych silników jest ciągle rozwijany. Posiadamy również certyfikowane laboratorium badania warstwy natryskiwanej, wyposażone w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową.

Zapewnienie najwyższych światowych standardów produkcji gwarantują posiadane certyfikaty AS9100, NADCAP.

Historia wydziału natryskiwania plazmowego

Nasze doświadczenie napylania powłok metodą plazmową sięga początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy wprowadzono prototypowe rozwiązania w zakresie remontu silników lotniczych dla Sił Zbrojnych RP.

Jako samodzielna jednostka, Wydział Natryskiwania Plazmowego WZL-4 S.A. istnieje od 2009 roku. Od 2010 roku WZL-4 S.A. uczestniczy w procesie produkcyjnym segmentów kierownic turbiny niskiego ciśnienia silników GE90 oraz GEnx-2B służących do napędu samolotów Boeing 777, 747 i 787

Personel:

 • 11 osób załogi w tym:
 • 2 specjalistów laboratoryjnych z certyfikacją GE Metcut CCL,
 • 4 certyfikowanych operatorów natryskiwania plazmowego,
 • 2 inżynierów jakości ze szkoleniem GE Avio,
 • inżynier procesu.

Certyfikaty:

 • NADCAP (powłoki),
 • system zarządzania jakością ISO 9001 oraz AS 9100.
Typowe zdolności produkcyjne:
 • do 60 łopatek GE90/GEnX-2B na 8 godzinną zmianę roboczą (w zależności od wielkości łopatki),
 • WZL-4 S.A. posiada 2 zmiany robocze z możliwością rozszerzenia do 3,
 • wolna przestrzeń do rozbudowy linii produkcyjnej.

Oferta:

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do przemysłu lotniczego, lecz także do przemysłu metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, motoryzacyjnego oraz wojskowego.

Jesteśmy gotowi na: wykonywanie regeneracji części maszyn za pośrednictwem nałożenia różnych powłok metodą plazmową oraz wykonanie kompleksowej obróbki mechanicznej nałożonej powłoki.

Doświadczenie:

 • kooperacja z Avio Polska (Avio S.p.A.),
 • ponad 20 000 powłok wykonanych na komercyjnych częściach silników,
 • powłoki antycierne, dyfuzyjne oraz wypełniające do zastosowań wojskowych dla polskich Powietrznych Sił Zbrojnych.

Wyposażenie:

 • powlekarka termiczna Sulzer Metco Multicoat APS zawierająca:
  • palnik F4MB,
  • 6 osiowe ramię robota IRB-4600 ABB,
  • 2 osiowy stół obrotowo-uchylny,
  • 2000 x 2000 x 2000 mm obszar roboczy.
 • kabina z kontrolerem Sulzer Metco Multicoat
 • piaskarka ręczna
 • strefa produkcyjna
  • do 8 miejsc do maskowania,
  • zapobieganie uszkodzeniom ciałem obcym (FOD),
  • chropowatościomierz Mitutoyo,
  • 2 stacje demaskowania.
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa o obszarze roboczym: 500 x 700 x 500 mm
 • automatyczna linia mycia ultradźwiękowego z 5 niezależnymi wannami – maksymalne wymiary wanny: 940 x 740 x 570 mm.

Laboratorium Weryfikacyjne

Załoga, wyposażenie i zdolności:

 • dwóch certyfikowanych specjalistów przez GE Metcut CCL,
 • uczestnictwo w programie wymiany próbek „Round Robin” z GE Metcut CCL,
 • specjalistyczny sprzęt laboratoryjny do weryfikacji warstw natryskiwanych,
 • w pełni wyposażone klimatyzowane pomieszczenie laboratoryjne,
 • przygotowanie i weryfikacja próbek natryskiwanych metodą plazmową,
 • prowadzenie badań nad mikrostrukturą powłok metalograficznych,
 • doświadczenie w zakresie powłok wykorzystywanych w lotniczym przemyśle wojskowym i cywilnym,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu i rozwój laboratorium.

Certyfikaty:

 • dwa certyfikaty personelu ze szkolenia GE Metcut CCL oraz Avio Aero,
 • procedury laboratoryjne zatwierdzone przez GE Metcut CCL (wdrożenie specyfikacji GE S-459 oraz certyfikat Exhibit 5),
 • certyfikat jakości AS 9100,
 • certyfikat NADCAP (powłoki).

Usługi:

 • cięcie precyzyjne
 • inkludowanie próżniowe próbek
 • preparatyka i wygrzewanie przygotowanych próbek (suszenie)
 • linia precyzyjnego szlifowania i polerowania
 • weryfikacja mikroskopowa
 • twardościomierz Superficial Rockwell
 • stoisko do badań wytrzymałościowych (zrywanie)
 • rejestrator temperatury do kontroli cyklu termicznego próbek wygrzewanych