Wydział mechaniczny

ETAP 1

Demontaż silnika

ETAP 2

Mycie i czyszczenie części

ETAP 3

Weryfikacja części

ETAP 4

Remont

ETAP 5

Montaż silnika

ETAP 6

Próba

Podczas wykonywania remontów silników lotniczych w procesach naprawczych konieczne jest odtworzenie wymiarów  oraz kształtów detali i zespołów. Zregenerowane powierzchnie detali lub zespołów poddawane są obróbce mechanicznej przywracającej ich pierwotne wymiary i kształty. Jednostkowa produkcja oraz niepowtarzalne operacje obróbkowe utrudniają czy wręcz uniemożliwiają stosowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Z uwagi na różnorodność regenerowanych części, w większości przypadków koniecznym jest stosowanie przyrządów i uchwytów specjalnych umożliwiających zamocowanie oraz ustalenie obrabianych elementów.

 

Wydział obróbki mechanicznej jest wyposażony w obrabiarki uniwersalne umożliwiające obróbkę zarówno detali drobnych, o małych wymiarach, jak również zespołów wielkogabarytowych.

Do podstawowych obrabiarek stanowiących wyposażenie wydziału obróbki mechanicznej należą: tokarki uniwersalne i karuzelowa, frezarki poziome oraz pionowe, wytaczarka, wiertarki współrzędnościowe i promieniowe, szlifierki uniwersalne i do płaszczyzn, elektrodrążarki: wgłębna oraz drutowa ze sterowaniem CNC.

Wykonujemy również obróbki termiczne (bez możliwości rejestracji parametrów): wyżarzanie, hartowanie i odpuszczanie, przesycanie i starzenie, procesy cieplnochemiczne, poprawiające właściwości warstw wierzchnich obrabianych elementów w piecach elektrycznych komorowych (max temp. 1200°C) oraz w piecu próżniowym (wygrzewanie w stałej temperaturze – bez obróbki cieplnej).

Oferta szczegółowa

Toczenie na tokarkach uniwersalnych:

 • maksymalna długość toczenia w kłach – 3500 mm
 • maksymalna średnica toczenia w szczekach – 900 mm

Toczenie na tokarce karuzelowej:

 • średnica stołu – 1100 mm
 • maksymalna wysokość obrabianego detalu – 700 mm

Wytaczanie na wytaczarce:

 • wymiary stołu – 900×1100 mm
 • przesuw podłużny – 800 mm
 • przesuw poprzeczny – 600 mm
 • przesuw pionowy – 700 mm

Wiercenie na wiertarkach promieniowych:

 • maksymalny wysięg ramienia – 1500 mm
 • maksymalna odległość wrzeciona od płaszczyzny stołu – 1200 mm
 • wymiary stołu – 700×600 mm

Obróbka na obrabiarkach współrzędnościowych:

 • wymiary stołu – 800×600 mm
 • przesuw podłużny – 800 mm
 • przesuw poprzeczny – 600 mm
 • przesuw pionowy – 500 mm

Frezowanie na frezarkach uniwersalnych:

 • wymiary stołu – 400×1600 mm
 • odległość końcówki wrzeciona stołu – 400 mm
 • przesuw podłużny – 900 mm
 • przesuw poprzeczny – 400 mm
 • przesuw pionowy – 300 mm

Szlifowanie płaszczyzn:

 • wymiary stołu – 800×300 mm
 • maksymalna wysokość obrabianego detalu – 500 mm

Szlifowanie bezkłowe:

 • zakres średnic szlifowanych wałków od 3 do 40 mm

Szlifowanie otworów:

 • zakres średnic szlifowanych otworów od 100 do 200 mm

Szlifowanie wałków:

 • długość szlifowania w kłach – 1500 mm
 • odległość osi kłów od łoża – 500 mm

Obróbka elektroerozyjna:

 • wymiary stołu – 630×400 mm
 • przesuw podłużny – 300 mm
 • przesuw poprzeczny – 250 mm
 • przesuw pionowy – 250 mm

Cięcie blach:

 • maksymalna długość linii cięcia – 1500 mm
 • maksymalna grubość blachy – 8 mm

Zaginanie blach:

 • maksymalna długość zaginania – 1500 mm
 • maksymalna grubość blachy – 3 mm

Termiczna obróbka próżniowa – wygrzewanie detali w piecu próżniowym w stałej temperaturze
(bez obróbki cieplnej):

 • atmosfera ochronna – argon
 • ciśnienie 10-3 hPa
 • temperatura – do 1200°C

Wymiary komory grzewczej:

 • szerokość 500 mm
 • wysokość 500 mm
 • głębokość 1200 mm

Obróbka cieplna w piecach atmosferycznych:

 • temperatura – do 1200°C

Wymiary komory grzewczej:

 • szerokość 1000 mm
 • wysokość 250 mm
 • głębokość 1200 mm

Gniazda pokryć specjalnych:

 • emalii żaroodpornych,
 • powłok hydrofobowych (niezwilżanych)
 • aliterowania dyfuzyjnego
 • pokryć nakładanych przy pomocy plazmy

Obróbka detali metodą elektroiskrową, o różnych wymiarach wykonanych z różnego typu materiałów elektrodrążarką najnowszej generacji.  Elektrodrążarka umożliwia:

 • obróbkę detali o maksymalnych wymiarach 860x760x150 mm
 • kąt cięcia 150/100 mm wysokości
 • przesuwy x/y/z – 320x250x150 mm
 • maksymalny ciężar detali – 300 kg

Sterowanie elektrodrążarki:  64 bit CNC – PC z procesorem RISC i systemem operacyjnym Windows z jednoczesnym sterowaniem 4 osi. Dokładność obróbki – standardowo do 0,01 mm. Cykle pomiarowe – ze wspomaganiem graficznym. Symulacja graficzna ścieżki cięcia. Przykładowe możliwość obróbki:

 • wykonywanie kół zębatych, wielowypustów, krzywek
 • wycinanie nietypowych kształtów wewnętrznych i zewnętrznych przelotowo
 • obróbka z zachowaniem wysokiej tolerancji wymiarów

Regeneracja powierzchni detali poprzez natryskiwanie proszków metali:

 • obrabianie detali w zakresie średnic od 130 mm do 900 mm