Wydział galwaniczny

ETAP 1

Demontaż silnika

ETAP 2

Mycie i czyszczenie części

ETAP 3

Weryfikacja części

ETAP 4

Remont

ETAP 5

Montaż silnika

ETAP 6

Próba

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna dysponują galwanizernią wyspecjalizowaną w regeneracji i odtwarzaniu powłok. Obiekt jest systematycznie modernizowany i unowocześniany. W latach 2011 – 2012 wykonano usprawnienia, których celem było uzyskanie zgodności z aktualnymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska . Zakład dysponuje zmodernizowaną neutralizatornią, a w pomieszczeniach produkcyjnych kompleksowo wymienione zostały wanny galwaniczne, urządzenia sterujące, filtry i prostowniki.

Dzięki zapleczu w postaci wydziału obróbki mechanicznej i narzędziowni jesteśmy w stanie wykonać dodatkową obróbkę detali przed i po nałożeniu pokryć. W razie konieczności wykonujemy również, niezbędne do nakładania niektórych pokryć galwanicznych, oprzyrządowanie.

W niedalekiej przyszłości planujemy: wprowadzenie specjalistycznych kąpieli do chromowania, oraz dostosowanie standardów pracy i wyposażenia do najwyższego poziomu światowego, a także zdobycie certyfikatów to potwierdzających.

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do branży lotniczej, lecz także do przemysłu: metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, motoryzacyjnego oraz wojskowego.

Naszym klientom oferujemy następujące rodzaje obróbek:

chromowanie: techniczne i dekoracyjne na stalach i stopach miedzi, maksymalne wymiary robocze wanny 1500X900X800. Chrom nakładany jest na detale zarówno w celu polepszenia właściwości mechanicznych, jak również jako pokrycie dekoracyjne (na podwarstwie niklu) oraz jako powłoka pozwalająca na regenerację wymiarową detali,

elektrolityczne niklowanie: techniczne i dekoracyjne, maksymalne wymiary robocze wanny 1000X700X800, Niklowanie jest wykonywane w celu zwiększenia stopnia ochrony przed korozją, zmniejszenia zużycia i wypracowań, a także jako pokrycie dekoracyjne,

anodowanie w kwasie siarkowym typ II z uszczelnianiem i barwieniem

maksymalne wymiary robocze wanny 2000X700X850,

cynkowanie z pasywacją: żółtą i białą, maksymalne wymiary robocze wanny 2000X800X1000. Cynkowanie jest najbardziej popularnym procesem pozwalającym na zwiększenie odporności korozyjnej stali,

srebrzenie techniczne, maksymalne wymiary robocze wanny 700X500X850. Srebrzenie techniczne znajduje zastosowanie między innymi jako pokrycie polepszające lutowność i przewodność elektryczną,

indowanie detali małogabarytowych. Powłoka indu jest stosowana samodzielnie lub jako powłoka stopowa ind-ołów celem polepszenia właściwości przeciwciernych współpracujących detali,

ołowiowanie detali małogabarytowych. Ołowiowanie jako pojedyncza powłoka znajduje zastosowanie między innymi przy wykonywaniu anod pomocniczych w procesach chromowania,

cynowanie detali małogabarytowych. Proces wykonywany jako zabezpieczenie powierzchni przed azotowaniem oraz jest wykorzystywany w celu polepszenia właściwości lutowniczych,

miedziowanie: techniczne i dekoracyjne, maksymalne wymiary robocze wanny 800X800X1000. Miedziowanie jest stosowane jako podwarstwa dla dekoracyjnych powłok niklowych i niklowo chromowych, zabezpiecza detale narażone na pracę w podwyższonych i zmiennych warunkach temperaturowych oraz w przypadku grubszych warstw regeneruje uszkodzone powierzchnie,

kadmowanie na potrzeby lotnictwa i przemysłu zbrojeniowego, maksymalne wymiary robocze wanny 800X800X1000. Kadmowanie w chwili obecnej jest zarezerwowane dla branży lotniczej i przemysłu obronnego. Dzięki swoim właściwościom stanowi ochronną barierę nie pozwalającą na powstanie korozji stykowej pomiędzy detalami stalowymi i tytanowymi, a wykonanymi ze stopów aluminium, magnezu,

powłoki konwersyjne:

fosforanowanie, maksymalne wymiary robocze wanny 900X600X800

oksydofosforanowanie maksymalne wymiary robocze wanny 900X600X800

Powyższe powłoki mogą służyć w połączeniu z natłuszczaniem jako samodzielne pokrycie antykorozyjne, stanowić podwarstwę do nakładania powłok lakierniczych lub uzupełniać jako warstwa nawierzchniowa powłoki metalowe,

pasywacja stali nierdzewnych, maksymalne wymiary robocze wanny 1000X700X1000. Proces jest wykonywany w celu zapewnienia dodatkowej ochrony stali nierdzewnych,

oksydowanie detali stalowych (czernienie), maksymalne wymiary robocze wanny 1450X700X800. Oksydowanie nalazło zastosowanie do pokrywania części maszyn, narzędzi i przyrządów. Po natłuszczeniu może stanowić zarówno samodzielną estetyczną powłokę antykorozyjną lecz może być wykorzystywane jako warstwa podkładowa pod pokrycia malarskie. Charakterystyczną cechą procesu jest brak powstawania kruchości wodorowej dzięki czemu znajduje zastosowanie w pokrywaniu detali sprężystych,

 

usuwanie powłok i pokryć

Wszystkie procesy obejmują kompleksową obróbkę od ewentualnego usunięcia starego pokrycia, poprzez przygotowanie,właściwy proces, operacje dodatkowe (pasywowanie powłok, uszczelnianie etc.) oraz odwodorowanie.

Uwaga – celem wstępnego określenia maksymalnych gabarytów detali od podanych gabarytowych wymiarów wanien (DXSXG mm) procesowych należy odjąć 20%.

W niedalekiej przyszłości planujemy wprowadzenie specjalistycznych kąpieli do remontu modułów silnika F100 będącego źródłem napędu samolotu F-16.

* Detale małogabarytowe, niewielkie ilości.