Wydział badań nieniszczących

ETAP 1

Demontaż silnika

ETAP 2

Mycie i czyszczenie części

ETAP 3

Weryfikacja części

ETAP 4

Remont

ETAP 5

Montaż silnika

ETAP 6

Próba

Podczas remontów i napraw silnika poszczególne części i zespoły poddawane są badaniom nieniszczącym. Metody i techniki badań nieniszczących, są realizowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opisującymi w szczegółach proces kontroli.

Stosowane są następujące metody badań:

  • PT (Penetration Testing) – badanie za pomocą ciekłego penetrantu, system stacjonarny ( typ I metoda D) oraz system przenośny ( typ I metoda C),
  • MT (Magnetic Testing) – badanie metodą magnetyczno-proszkową, sposób instalacji: w okładzinach, na rdzeniu oraz w cewce,
  • ET (Eddy Current Testing) – badanie metodą prądów wirowych, wysoka oraz niska częstotliwość, a także badania obrotowe,
  • UT (Ultrasonic Testing) – badanie ultradźwiękami, technika kontaktowa (odbicie),
  • RT (Radiology Testing) – badanie rentgenowskie, wykonywane jest zarówno w formie cyfrowej jak i klasycznej.

Badania penetracyjne (PT)

Fluorescencyjne badania penetracyjne wykonuje się na nowo wybudowanej, półautomatycznej linii. Linia ta składa się z: kabiny do elektrostatycznego natryskiwania penetrantu, stanowisk do zmywania nadmiaru penetrantu z powierzchni części, wanny z emulgatorem hydrofilowym, suszarki, kabiny do natryskiwania elektrostatycznego oraz kabiny do kontroli.

Wymiary użytkowe kabin: 1100mmx1100mmx500mm.
Wymiary użytkowe wanien: 1390mmx1230mmx800mm.

Całe wyposażenie spełnia wymogi i standardy ASTM 1417.

Następujące typy, metody oraz poziomy czułości są stosowane w WZL-4 S.A.:

Typy penetrantu:
TYP I – penetrant fluorescencyjny

Metody usuwania nadmiaru penetrantu:

METODA C – penetrant zmywalny rozpuszczalnikiem
METODA D – penetrant zmywalny wodą po emulgowaniu emulgatorem hydrofilowym

Poziom czułości:

Poziom czułości 3 – wysoki
Poziom czułości 4 – bardzo wysoki

Wywoływacz:

Forma “a” – suchy proszek
Forma “d” – niewodny wywoływacz

Zmywacz:

Klasa 2: niezawierający związków chloru

Wszystkie materiały spełniają wymogi i standardy SAE AMS 2644.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Kontrola MT wykonywana jest na nowo zakupionym defektoskopie typu MAG50/6FR
Za pomocą tego urządzenia możemy badać części maszyn, odlewy i odkuwki
wykonane z materiałów ferromagnetycznych, stali ferrytycznych, żeliwa oraz staliwa.

Podstawowe informacje o MAG50/6FR:

Stosowany prąd: 6,000 Amps, pełnozakresowy DC
Maksymalna waga badanego elementu: 50kg
Maksymalna długość badanego elementu: 1500mm
Używana zawiesina: 14 HF

Całe wyposażenie spełnia wymogi i standardy ASTM 1444.

Personel NDT

Personel NDT jest szkolony i certyfikowany zgodnie z normami EN 4179 i standardami NAS 410 oraz posiada stopień II w metodach badań: PT, MT oraz ET.