Laboratorium metrologiczne

W czasie całego procesu remontu detali i zespołów silnika lotniczego wykonywane są pomiary w celu potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. Do wykonania pomiarów wykorzystywane są uniwersalne narzędzia pomiarowe jak również narzędzia i przyrządy specjalne. W szczególnych sytuacjach pomiary wykonywane są na współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM). Pomiary realizowane są z zastosowaniem głowic wyposażonych w sondy stykowe bądź z użyciem kamery telecentrycznej. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania wyposażone są w klimatyzację zapewniającą zachowanie stałej, zgodnej z wymaganiami temperatury i wilgotności.

Laboratorium metrologiczne w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. istnieje od 1951 roku. Początkowo jako Izba Pomiarów, następnie Centralne Laboratorium Pomiarowe przy Lotniczych Zakładach Remontowych Nr 4 w Warszawie (ta nazwa obowiązywała do 1982 roku).

Dzisiaj Zakładowe Laboratorium Metrologiczne Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. (od 2008 roku) działa w wewnętrznym systemie zarządzania i nadzoru. Nadzoruje urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w procesach produkcyjnych.

Przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane do kontroli i badań spełniają obowiązujące wymagania prawne, są wzorcowane i kalibrowane w akredytowanych laboratoriach krajowych i zagranicznych oraz uznanych państwowych instytucjach.

Informacje szczegółowe

Posiadamy doświadczonych, kompetentnych pracowników wykonujących sprawdzenia przyrządów pomiarowych i badania w następujących pracowniach:

 1. Pracownia Pomiarów Płytek Wzorcowych,
 2. Pracownia Pomiarów Długości i Kąta,
 3. Pracownia Pomiarów Ciśnienia i Temperatury,
 4. Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektrycznych i Elektronicznych,
 5. Pracownia Pomiarów Narzędzi Siły i Własności Mechanicznych Materiałów,
 6. Pracownia Defektoskopii Rentgenowskiej,
 7. Pracownia Chemiczna.

 

Oferta sprawdzania przyrządów, wykonywania badań i analiz chemicznych

 

Pracownia Pomiarów Płytek Wzorcowych

 • Płytki wzorcowe stalowe o przekroju prostokątnym klasy 1 , klasy 2 (zakres pomiarowy  od 0,5 mm do 100 mm).

 

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta

 • Czujniki zegarowe o zakresie pomiarowym do 100 mm,
 • elektroniczne,
 • mechaniczne.
Przyrządy mikrometryczne:
 • mikrometry zewnętrzne o zakresie pomiarowym od 0 mm do 1000 mm,
 • mikrometry wewnętrzne o zakresie pomiarowym od 5 mm do 55 mm,
 • średnicówki dwupunktowe,
 • średnicówki trójpunktowe,
 • głębokościomierze,
 • głowice mikrometryczne.
Przyrządy mikrometryczne czujnikowe:
 • transametry,
 • mikrometry z wbudowanym czujnikiem,
 • średnicówki z czujnikiem zegarowym.
Przyrządy suwmiarkowe:
 • suwmiarki,
 • wysokościomierze.
Szczelinomierze, sprawdziany tłoczkowe.
Kątomierze cyfrowe i analogowe.
Kątowniki, liniały, pryzmy.

 

Pracownia Pomiarów Ciśnienia i Temperatury

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, analogowe i cyfrowe o zakresie od -0,9 MPa do 40 MPa:
 • ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe,
 • ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne,
 • wakuometry,
 • wysokościomierze WD-20,
 • przetworniki ciśnienia.
Przyrządy do pomiaru temperatury:

analogowe i cyfrowe o zakresach od 30 °C do 150 °C (ultratermostat) ; od 30 °C do 500 °C (piec kalibracyjny):

 • mierniki-termometry temperatury oporowe i z termoelementami,
 • regulatory temperatury oporowe i z termoelementami,
 • rejestratory temperatury oporowe i z termoelementami,
 • termometry użytkowe sprawdzane metodą porównawczą,
 • termometry manometryczne,
 • czujniki termometrów rezystancyjnych,
 • termoelementy.

 

Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektrycznych i Elektronicznych

Zakres pomiarowy: prąd do 20 A; napięcie do 1000 V; rezystancja do 1000 MΩ.

Analogowe i cyfrowe przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:
 • kalibratory U,I AC,DC,
 • multimetry U,I,R,
 • mierniki U,I,
 • mierniki, testery izolacji,
 • dekady oporności,
 • zasilacze AC,DC.

 

Pracownia Pomiarów Narzędzi Siły i Własności Mechanicznych Materiałów

Narzędzia dynamometryczne ręczne:
 • klucze dynamometryczne od 0,5 Nm do 1000 Nm.
Pomiar wytrzymałości:
 • próby zrywania,
 • sprawdzanie zawiesi, trawers.

 

Pracownia Defektoskopii Rentgenowskiej

Wykonywanie radiogramów na kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej, połączeń  lutowanych i spawanych, przewodów, detali lotniczych oraz innych materiałów.

 

Pracownia Chemiczna

Wykonywanie klei, uszczelniaczy, past, oraz analiz chemicznych.
Skrócone analizy:
 • paliwa,
 • olejów,
 • kąpieli galwanicznych kwaśnych, chromowych i cyjankalicznych.