Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza

Edyta Jastrzębska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Gugała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Mickiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Kazimiera Józefa Śpiewak

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kudlicki

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd i Dyrekcja

Leszek Walczak

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Krzysztof Wawrzyk

Członek Zarządu, Dyrektor Jakości

Jan Zalewski

Prokurent, Dyrektor Produkcji

Jacek Król

Prokurent, Dyrektor Techniczny

Lidia Bocian

Prokurent, Główna Księgowa