Misja i cele

Misja

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. od początku swojego istnienia (1951) są ściśle związane z lotnictwem sił zbrojnych RP. Naszą misją i priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa.

Cel ten realizujemy poprzez zabezpieczenie potrzeb armii w zakresie usług naprawczych: odrzutowych silników lotniczych do samolotów wojskowych, ich zespołów i agregatów, a także silników turbinowych do śmigłowców i pojazdów bojowych.

Cele

Najważniejszym celem jest zapewnienie stałego i stabilnego  rozwoju firmy realizowanego poprzez poszerzenie wachlarza usług i mocne wejście spółki na krajowe i zagraniczne rynki cywilne. Aby to osiągnąć nieustannie inwestujemy w: nowe technologie, infrastrukturę techniczną, rozwój naszych pracowników oraz nowe metody zarządzania i standardy pracy.

To główne wyzwania, którym będziemy musieli stawić czoła w najbliższych latach.