Historia

Tereny , na których usytuowane są obecnie WZL-4 S.A. znajdowały się w obszarze będącym własnością Skarbu Państwa i były w przeszłości (od 1945 r.) w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez Wojskowy Zarząd Kwaterunkowo – Budowlany Warszawa.

W 1945 roku utworzono tu remontową jednostkę wojskową byłego ZSRR zajmującą się remontem samolotów wojskowych stacjonujących na lotnisku Bemowo. Jednak już 27 czerwca 1951 roku teren rosyjskiej bazy został przekazany Wojsku Polskiemu i utworzono na nim Jednostkę Wojskową nr 1317  pod nazwą Lotnicza Baza Remontowa (LBR).

Ewolucja nazwy firmy na przestrzeni lat

1951 - 1954

Lotnicza Baza Remontowa

1954 - 1957

Wojskowa Lotnicza Baza Remontowa

1957 - 1982

Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 4

1982 - 2008

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4

2008 - teraz

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna

W lipcu 1954 roku LBR przemianowano na Wojskową Lotniczą Bazę Remontową (WLBR), a następnie 1 kwietnia 1957 roku na mocy Ustawy i Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 30/MON z dnia 15 marca 1957 r. (Dz. R-z. MON nr 9 póz. 51) instytucja otrzymała nazwę Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 4 (LZR-4), pod którą funkcjonowała do kwietnia 1982 roku.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 24/MON z 15 kwietnia 1982 roku nazwa została po raz kolejny zmieniona z LZR-4 na Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 (WZL-4) w Warszawie, a w roku 2008 w ramach ogólnej restrukturyzacji wojskowych przedsiębiorstw remontowych dokonano przekształcenia zakładu w spółkę Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. (WZL-4 S.A.), która istnieje w tym kształcie do dnia dzisiejszego.

Obsługiwane przez WZL-4 S.A. 1951-2019

Rozwój

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, to okres organizowania się przedsiębiorstwa Lotnicza Baza Remontowa i wykonywania remontów: płatowca, silników i uzbrojenia,  które były wówczas na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Początkowo były to samoloty pamiętające jeszcze czasy II wojny światowej.

Od połowy lat pięćdziesiątych nastąpił gwałtowny skok technologiczny w branży lotniczej. Na uzbrojenie polskiej armii weszły samoloty z silnikami odrzutowymi, a więc sprzęt jakościowo i technologicznie różny od dotychczas eksploatowanych samolotów z silnikami tłokowymi. W 1954 roku uruchomiono remont pierwszych w Polsce, wprowadzonych na wyposażenie Wojsk Lotniczych, samolotów odrzutowych JAK-17 i JAK-23 oraz stanowiących ich napęd silników odrzutowych RD-500.

Wraz z rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego i pozyskiwaniem coraz to nowszych modeli samolotów wykonywano w WLBR remonty samolotów MiG-15, MiG-15bis i Lim-1, Lim-2 i Lim-5 oraz silników RD-45 i WK-1, a następnie ich wersji polskiej produkcji tj. silników Lis-1, Lis-2 i Lis-5. W 1957 roku rozpoczęto również wykonywanie remontu głównego samolotów bombowych Ił-28.

Specjalizacja

W połowie lat sześćdziesiątych, z powodu likwidacji lotniska w sąsiedztwie zakładu, zakończono remonty płatowców i skoncentrowano się na remontach silników lotniczych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych opanowano remont: nowej generacji silników R-11, R-13, R-25 do samolotów myśliwskich MiG-21, silników turbowałowych GTD-350 do śmigłowców Mi-2 oraz uruchomiono remont silników turbinowych DG4M-1, GTD-5(M), 2PW8-1 i 9I56-3. Ofertę remontową zakładu poszerzono również o remont wyposażenia lotniskowego oraz produkcję sprzętu szkolno-treningowego na potrzeby innych rodzajów sił zbrojnych.

Modernizacja

Lata dziewięćdziesiąte to dalszy dynamiczny rozwój zakładu cechujący się: doskonaleniem opanowanych i wdrożonych technologii remontowych oraz wprowadzaniem nowoczesnych procesów technologicznych i uruchamianiem remontów nowych typów silników lotniczych o  większej mocy.

W tym okresie oprócz kontynuacji remontów silników typu „R” oraz GTD-350 uruchomiono: remont silników AŁ-21F3 do samolotu SU-22, remont silnika TW2-117 do śmigłowców Mi-8 oraz usługi w zakresie usprawniania silników RD-33 do samolotów MiG-29. W 1992 roku w ramach kolejnej inwestycji i dalszego rozwoju firmy wybudowano nową stację prób silników (jedyną w Polsce zdolną do przeprowadzania testów odrzutowych silników lotniczych dużej mocy do 15 000 daN) przeznaczoną początkowo do prowadzenia prób silników AŁ-21F3, która później w wyniku modernizacji została również przystosowana do wykonywania prób silników R-11 R-13 i R-25.

W latach dziewięćdziesiątych uruchomiono ponadto remonty silników rozruchowych TS-21, AI-9 i AI-9W.

Otwarcie na nowe rynki

Okres ten  trwa od końca lat dziewięćdziesiątych. Zapoczątkowała go kolejna modernizacja stacji prób silników samolotów wojskowych konstrukcji radzieckiej, która pozwoliła WZL-4 na wykonywanie prób silników RD-33 przy jednoczesnej komputerowej rejestracji parametrów pracy silnika w czasie próby.

W latach dwutysięcznych rozwój przedsiębiorstwa szedł w parze ze zmianami w Siłach Zbrojnych RP, a szczególnie w Siłach Powietrznych kraju, które zaczęły otwierać się na produkty tzw. ‘techniki zachodniej’. W roku 2003 zakończono budowę nowego stanowiska prób silników, które w 2005 roku dodatkowo zmodernizowano i dostosowano do przeprowadzania prób regulacyjnych silników typu F100-PW-229 stanowiących napęd samolotów F-16 C/D.

Etap ten wyznacza również moment początkowy działań WZL-4 ukierunkowanych na pozyskanie kontrahentów w lotnictwie cywilnym czego pierwszym efektem było sfinalizowanie w 2000 roku kilkuletnich negocjacji z firmą Central European Engine Services, spółki renomowanej amerykańskiej wytwórni silników General Electric oraz Polskimi Liniami Lotniczymi „LOT” i podpisanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu, polegającym na wybudowaniu nowego stanowiska prób do silników typu CFM-56-3 eksploatowanych na samolotach komunikacyjnych typu Boeing 737.

Kolejnym krokiem milowym była realizacja zobowiązań offsetowych dla Avio S.p.A, w ramach której WZL-4 S.A. w 2012 roku rozpoczęły proces plazmowego napylania materiałów proszkowych na elementy stałe turbin niskiego ciśnienia do silników GE-90 z samolotu Boeing 777, a następnie do silników GEnx-2B z samolotów Boeing 747 i 787.

Ponadto w 2014 roku zakończono proces modernizacji działu galwanicznego, który obejmował remont budynku oraz wymianę całego wyposażenia.

W przyszłość

Nasza firma posiada ogromny potencjał i możliwości rozwoju. Nieustannie inwestujemy w: nowe technologie, infrastrukturę techniczną oraz naszych pracowników dążąc do poszerzenia wachlarza usług, a w efekcie utrzymania dotychczasowych i pozyskania nowych klientów.

Nasze portfolio