Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Gru 11

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 11 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2019 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2019 roku, do godziny 12:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek Biurowca położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3 (pokój nr 214).