Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Lut 14

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 14 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 6/2019 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15 marca 2019 roku, do godziny 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek Biurowca położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3 (pokój nr 214).