03Lut2020

Wydawanie Akcji Połączeniowych

  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz KRS: 0000295719, NIP: 5540311657, REGON: 000173284 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy.. Czytaj więcej →
20Gru2019

Informacja o planowanym połączeniu WZL-4 S.A. i WZL-2 S.A.

  Informacja o planowanym połączeniu WZL-4 S.A. i WZL-2 S.A.  .. Czytaj więcej →
11Gru2019

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 11 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2019 w sprawie zarządzenia.. Czytaj więcej →
22Lis2019

Sprzedaż samochodu osobowego marki Saab 9-5

  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Saab 9-5  .. Czytaj więcej →
15Lis2019

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 11 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie [ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.. Czytaj więcej →
25Paź2019

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 74 o powierzchni 6 788 m2, obręb nr 6-15-01, 75 o powierzchni 1 594 m2, obręb nr 6-15-01,.. Czytaj więcej →
24Paź2019

Ogłoszenie o sprzedaży unitu stomatologicznego

  Ogłoszenie_24.10.2019r. _stomatologia_2 – informacje: unit stomatologiczny.. Czytaj więcej →
14Sie2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Formularz oświadczenia kandydata na Członka Zarządu Formularz oświadczenia kandydata na Członka Zarządu – word Wzór zgody i.. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

 

W związku z zamiarem połączenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie [ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295379 („WZL Nr 4 S.A.”)  ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295719 („WZL Nr 2 S.A.”), Zarząd WZL Nr 4 S.A. niniejszym ogłasza, że w dniu 25 września 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu spółek plan połączenia spółki  WZL Nr 4 S.A. (spółka przejmowana) ze spółką WZL Nr 2 S.A. (spółka przejmująca) („Plan Połączenia”), który – zgodnie z art.500 §21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 17 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) – udostępniony zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem https://www.wzl4.mil.pl oraz http://wzl2.mil.pl.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd WZL Nr 4 S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd WZL Nr 4 S.A. informuje również, że stosownie do art.500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Do pobrania:

Plan połączenia

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 6 do Planu Połączenia

I-sze zawiadomienie o zamiarze połączenia

II-gie zawiadomienie o zamiarze połączenia