25Paź2019

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 74 o powierzchni 6 788 m2, obręb nr 6-15-01, 75 o powierzchni 1 594 m2, obręb nr 6-15-01,.. Czytaj więcej →
24Paź2019

Ogłoszenie o sprzedaży unitu stomatologicznego

  Ogłoszenie_24.10.2019r. _stomatologia_2 – informacje: unit stomatologiczny.. Czytaj więcej →
14Sie2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Formularz oświadczenia kandydata na Członka Zarządu Formularz oświadczenia kandydata na Członka Zarządu – word Wzór zgody i.. Czytaj więcej →
11Cze2019

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 10 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2019 w sprawie zarządzenia.. Czytaj więcej →
05Cze2019

Pomoc dla Kuby

Mały Kuba ma 2 lata i 11 miesięcy i jest dzieckiem naszej koleżanki – pracownika Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. Niestety niedawno u Kubusia.. Czytaj więcej →
05Cze2019

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 05 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 2/2019 w sprawie zarządzenia.. Czytaj więcej →
30Maj2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 5 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.. Czytaj więcej →
04Kwi2019

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.  z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki.. Czytaj więcej →
04Kwi2019

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowiska dwóch Członków Zarządu spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.  z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki.. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

 

W związku z zamiarem połączenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie [ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295379 („WZL Nr 4 S.A.”)  ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295719 („WZL Nr 2 S.A.”), Zarząd WZL Nr 4 S.A. niniejszym ogłasza, że w dniu 25 września 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu spółek plan połączenia spółki  WZL Nr 4 S.A. (spółka przejmowana) ze spółką WZL Nr 2 S.A. (spółka przejmująca) („Plan Połączenia”), który – zgodnie z art.500 §21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 17 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) – udostępniony zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem https://www.wzl4.mil.pl oraz http://wzl2.mil.pl.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd WZL Nr 4 S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd WZL Nr 4 S.A. informuje również, że stosownie do art.500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Do pobrania:

Plan połączenia

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia

Załącznik Nr 6 do Planu Połączenia

I-sze zawiadomienie o zamiarze połączenia

II-gie zawiadomienie o zamiarze połączenia