WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Praca »Staże i praktyki
Nasza oferta

Praktyki

 

W Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk w miesiącu

wrześniu (4 tygodnie).

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:

  1. Podanie

  2. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

  3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

 

 

Pozostałe informacje dotyczące odbycia praktyk studenckich można uzyskać w:

Dziale Spraw Osobowych tel. 22 532 43 58 lub

Dziale Technologicznym  tel. 22 532 43 15.