Wydziały remontowe

ETAP 1

Demontaż silnika

ETAP 2

Mycie i czyszczenie części

ETAP 3

Weryfikacja części

ETAP 4

Remont

ETAP 5

Montaż silnika

ETAP 6

Próba

Na wydziałach remontowych wykonywane są remonty główne i usprawnienia napędów turbinowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Wojska Polskiego. Obecnie są to silniki  odrzutowe typu: F100-PW-229 do samolotu F-16C/D, RD-33 do samolotu MiG-29 i AŁ-21F3 do samolotu SU -22 oraz silniki turbinowe typu: PW127G do samolotu Casa C-295 oraz TW2-117 do śmigłowca Mi-8. Oprócz dużych silników do samolotów i śmigłowców serwisowane są również: turbinowe zespoły napędowe małej mocy oraz rozruszniki turbinowe czy generatory.

Każdy silnik przychodzący do remontu głównego trafia na główny wydział remontowy gdzie zostaje zdemontowany na zespoły, podzespoły i detale. Następnie agregaty i osprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywane są na wyspecjalizowane wydziały, natomiast wszystkie pozostałe zdemontowane elementy podlegają myciu i czyszczeniu. Potem trafiają one na węzły remontowe gdzie są weryfikowane i zaleca się sposób ich remontu. Kilka podstawowych metod weryfikacji to np.: defektoskopia luminescencyjna, magnetyczna, ultradźwiękowa oraz wiroprądowa.

Detale, które nie odpowiadają warunkom technicznym podlegają zbrakowaniu i wymianie na nowe, a te które je spełniają podlegają remontowi. Remont na wydziale polega głownie na spawaniu pękniętych elementów natomiast inne, bardziej wysublimowane prace naprawcze prowadzone są na dedykowanych wydziałach WZL-4 S.A., m.in.: mechanicznym, galwanicznym i napylania plazmowego.

Zregenerowane detale i zespoły oraz ukompletowany silnik w wyremontowane agregaty: paliwowe, olejowe i elektryczne, trafia na montaż ostateczny. Po zmontowaniu i wstępnych regulacjach oraz  sprawdzeniu szczelności wszystkich instalacji silnik trafia na stację prób.

Następnie po pozytywnie przeprowadzonej próbie napęd wraca na główny wydział remontowy gdzie: poddany jest finalnemu badaniu endoskopem, konserwowany, odpowiednio pakowany i odsyłany do użytkownika.

Dokładnie ten sam proces, tylko na dedykowanych wydziałach remontowych, od demontażu, czyszczenia przez ewaluację, naprawę i testy, przechodzą elementy osprzętu i agregaty zdemontowane z silnika oraz turbinowe zespoły napędowe małej mocy i rozruszniki turbinowe.