Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza

Edyta Jastrzębska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Gugała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Cicha

Członek Rady Nadzorczej

Kazimiera Józefa Śpiewak

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Fortuna

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd i Dyrekcja

Leszek Walczak

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Paweł Pszenicki

Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Krzysztof Wawrzyk

Członek Zarządu, Dyrektor Jakości

Jan Zalewski

Dyrektor Produkcji

Jacek Król

Dyrektor Handlowy

Lidia Bocian

Główna Księgowa – Prokurent

Struktura