WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Oferta »Inne usługi »Metrologia i pomiary przemysłowe
Nasza oferta

 

 

 

  ZAKŁADOWE LABORATORIUM METROLOGICZNE


W czasie całego procesu remontu detali i zespołów silnika lotniczego wykonywane są pomiary w celu potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. Do wykonania pomiarów wykorzystywane są uniwersalne narzędzia pomiarowe jak również narzędzia i przyrządy specjalne. W szczególnych sytuacjach pomiary wykonywane są na współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM). Pomiary realizowane są z zastosowaniem głowic wyposażonych w sondy stykowe bądź z użyciem kamery telecentrycznej. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania wyposażone są w klimatyzację zapewniającą zachowanie stałej, zgodnej z wymaganiami temperatury i wilgotności.


Metrologia i pomiary przemysłowe w WZL-4 S.A.

Laboratorium metrologiczne w naszej firmie istnieje od 1951 roku. Początkowo jako Izba Pomiarów, następnie Centralne Laboratorium Pomiarowe przy Lotniczych Zakładach Remontowych Nr 4 w Warszawie (ta nazwa obowiązywała do 1982 roku).

Dzisiaj Zakładowe Laboratorium Metrologiczne Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. (od 2008 roku) działa w wewnętrznym systemie zarządzania i nadzoru. Nadzoruje urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w procesach produkcyjnych.

Przyrządy kontrolno- pomiarowe stosowane do kontroli i badań spełniają obowiązujące wymagania prawne, są wzorcowane, kalibrowane w akredytowanych laboratoriach krajowych i zagranicznych oraz uznanych państwowych instytucjach.


Informacje szczegółowe

Posiadamy doświadczonych, kompetentnych pracowników wykonujących sprawdzenia przyrządów pomiarowych i badania w następujących pracowniach:

1.       Pracownia Pomiarów Płytek Wzorcowych

2.       Pracownia Pomiarów Długości i Kąta

3.       Pracownia Pomiarów Ciśnienia i Temperatury

4.       Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektrycznych

5.       Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektrycznych

6.       Pracownia Pomiarów Narzędzi Siły i Własności Mechanicznych Materiałów

7.       Pracownia Defektoskopii Rentgenowskiej

8.       Pracownia Chemiczna

 

Oferta sprawdzania przyrządów, wykonywania badań i analiz chemicznych

 

1.       Pracownia Pomiarów Płytek Wzorcowych

 

1.1 Płytki wzorcowe stalowe o przekroju prostokątnym klasy 1 , klasy 2

Zakres pomiarowy  od 0,5 mm do 100 mm.

 

2.        Pracownia Pomiarów Długości i Kąta

 

2.1                         Czujniki zegarowe o zakresie pomiarowym do 100 mm

- mechaniczne;

- cyfrowe.

 

2.2 Przyrządy mikrometryczne:

- mikrometry zewnętrzne o zakresie pomiarowym od 0 mm do 1000 mm;

- mikrometry wewnętrzne o zakresie pomiarowym od 5 mm do 55 mm;

- średnicówki dwupunktowe;

- średnicówki trójpunktowe;

- głębokościomierze;

- głowice mikrometryczne.

 

2.3 Przyrządy mikrometryczne czujnikowe:

- transametry;

- mikrometry z wbudowanym czujnikiem;

- średnicówki z czujnikiem zegarowym.

 

2.4 Przyrządu suwmiarkowe:

- suwmiarki;

- wysokościomierze.

 

2.5 Szczelinomierze, sprawdziany tłoczkowe.

 

2.6 Kątomierze cyfrowe i analogowe.

 

2.7 Kątowniki, liniały, pryzmy.

 

3. Pracownia Pomiarów Ciśnienia i Temperatury

3.1 Przyrządy do pomiaru ciśnienia, analogowe i cyfrowe o zakresie od -0,9 MPa do 40 MPa:

- ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe;
- ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne;
- wakuometry;
- wysokościomierze WD-20;
- przetworniki ciśnienia.

3.2 Przyrządy do pomiaru temperatury:

analogowe i cyfrowe o zakresach od 30 °C do 150 °C (ultratermostat) ; od 30 °C do 500 °C 
(piec kalibracyjny):

- mierniki-termometry temperatury oporowe i z termoelementami;
- regulatory temperatury oporowe i z termoelementami;
- rejestratory temperatury oporowe i z termoelementami;
- termometry użytkowe sprawdzane metodą porównawczą;
- termometry manometryczne;
- czujniki termometrów rezystancyjnych;
- termoelementy.


4. Pracownia Pomiarów Narzędzi Eklektycznych:

Zakres pomiarowy: prąd do 20 A; napięcie do 1000 V; rezystancja do 1000 MΩ.

4.1 Analogowe i cyfrowe przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:

- kalibratory U,I  AC,DC;
- multimetry U,I,R;
- mierniki U,I;
- mierniki, testery  izolacji;
- dekady oporności;
- zasilacze AC,DC.

 

5. Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektronicznych:

5.1 Analogowe i cyfrowe przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:

- kalibratory U,I  AC,DC;
- multimetry U,I,R;
- mierniki U,I;
- mierniki, testery  izolacji;
- dekady oporności;
- zasilacze AC,DC;
- pulpity kontrolno-pomiarowe:
                               PKTR-3;
                               PKR-88;
                               UPT-U.

- mierniki częstotliwości impulsów:

IczI-2;
IczI-4.


6. Pracownia Pomiarów Narzędzi Siły i Własności Mechanicznych Materiałów:

6.1 Narzędzia dynamometryczne ręczne:

                                               -klucze [IF1] dynamometryczne od 0,5 Nm do 1000 Nm.

                                6.2 Pomiar twardości sposobem:

- Brinella;
- Vickersa;
- Rockwella.

6.3 Pomiar wytrzymałości:

'                                              - próby zrywania;
- sprawdzanie zawiesi, trawers.

                               6.4 Pomiar udarności sposobem:

                               - Charpyego.


7. Pracownia Defektoskopii Rentgenowskiej:

Wykonywanie radiogramów na kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej, połączeń  lutowanych
i spawanych, przewodów, detali lotniczych oraz innych materiałów.


8. Pracownia Chemiczna

8.1 Wykonywanie klei, uszczelniaczy, past, oraz analiz chemicznych związanych z remontem podzespołów i detali lotniczych.

8.2 Skrócone analizy:

- paliwa lotniczego;
- olejów silników lotniczych;
- kąpieli galwanicznych kwaśnych, chromowych i cyjankalicznych.