WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Oferta »Inne usługi
Nasza oferta

Podczas wykonywania remontów silników lotniczych koniecznym jest przywrócenie stanu detali i zespołów do ich pierwotnej postaci, zgodnej z dokumentacją techniczną.

 

Wszelkie czynności naprawcze wykonywane są zgodnie ze stosownymi instrukcjami normującymi sposoby wykonania naprawy.

 

Stosowane w czasie remontu technologie w tym wykonywane obróbki stanowią złożone, często unikatowe procesy bardzo rzadko wykonywane poza przemysłem lotniczym.

 

Dla wykonania remontu koniecznym jest dysponowanie różnego rodzaju urządzeniami i obrabiarkami umożliwiającymi wykonanie napraw zarówno detali drobnych jak również o dużych wymiarach.

 

Na jakość wykonywanego remontu mają wpływ również wiedza i kwalifikacje personelu. Pracownicy zakładu obsługujący urządzenia i obrabiarki posiadają najwyższe kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności nabywane w trakcie wieloletniej pracy w zakładzie. 

 

Unikatowe wyposażenie oraz wykwalifikowany i doświadczony personel umożliwiają świadczenie usług na najwyższym poziomie.