WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Kontakt »Główne działy
Nasza oferta

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Leszek Walczak

e-mail: leszek.walczak@wzl4.mil.pl

                                                                                      

Tel: 22 836 45 21

Tel: 22 532 43 01

Fax: 22 532 43 04

TELEFONY MON:

Tel: 261 851 250

Fax: 261 851 230  

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych - Paweł Pszenicki

e-mail: pawel.pszenicki@wzl4.mil.pl

Tel: 22 836 44 81
Tel: 22 532 43 11
Tel. MON: 261 851 236

Dyrektor Produkcji - Jan Zalewski

e-mail: jan.zalewski@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 44 01

Tel. MON: 261 851 259  

Dyrektor Handlowy - Jacek Król
e-mail: 
jacek.krol@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 46 21

Tel. MON: 261 851 848   

Główna Księgowa, Prokurent - Lidia Bocian

e-mail: lidia.bocian@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 43 06
Tel. MON: 261 851 257

Szef Zakładowej Kontroli Jakości - Andrzej Gruca
e-mail: 
andrzej.gruca@wzl4.mil.pl            

Tel: 22 532 46 01

Tel. MON: 261 851 252   

Członek Zarządu, Dyrektor Jakości - Krzysztof Wawrzyk

e-mail: krzysztof.wawrzyk@wzl4.mil.pl

Tel: 22 685 18 41
Tel: 22 532 43 40

Tel. MON: 261 85 18 41

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Antoni Serewko
e-mail:
antoni.serewko@wzl4.mil.pl            

Tel: 22 532 46 41
Tel. MON: 261 851 244   
Sekretariat Prezesa Zarządu
e-mail: 
biuro@wzl4.mil.pl

Tel: 22 836 45 21
Tel: 22 532 43 01

Tel. MON: 261 851 250

Kancelaria
e-mail: 
ok@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 46 44

Tel: 22 532 46 42  

Komórka Ppoż. i BHP - Bogusław Dziubiński

e-mail: nb@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 43 35

Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej - Angelina Stępniewska

e-mail: a.stepniewska@wzl4.mil.pl

Tel: 22 532 43 05