WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Oferta »Inne usługi »Badania nieniszczące (NDT)
Nasza oferta


 

Podczas remontu silników lotniczych poszczególne detale i zespoły poddawane są kontroli z zastosowaniem badań metodami nieniszczącymi. Różnorodność wykonania, z uwagi na zastosowane w produkcji materiały oraz złożoność kształtów, wymaga stosowania różnych metod optymalnych dla konkretnego elementu.


Personel NDT

Personel wykonujący badania NDT jest wyszkolony i certyfikowany zgodnie z normą
EN 4179 / EN NAS 410, posiadający uprawnienia stopnia II do prowadzenia badań MPI i FPI.

 

Stosowane są następujące metody badań:

- Badania Penetracyjne (PT) z użyciem środków fluoroscencyjnych,

- Badania Magnetyczno - Proszkowe (MT) z użyciem zawiesiny fluoroscencyjnej,

- Badania metodą Prądów Wirowych, z uwagi na skomplikowane kształty badanych elementów, wykonywane są z zastosowaniem sond         dopasowanych do konkretnych detali,

- Badania Ultradźwiękowe (UT) wykonywane dedykowanymi głowicami, dopasowanymi do kształtu badanych detali,

- Badania Radiograficzne (RT) umożliwiające rejestrację zarówno w postaci tradycyjnej na kliszy, jak również w postaci cyfrowej.

 

 

 

Badania Penetracyjne (FPI)

Kontrolę FPI prowadzimy na nowo wybudowanej pół automatycznej linii do badań penetracyjnych.
Linia składa się z kabiny do elektrostatycznego nakładania penetrantów, kabiny do  wstępnego spłukiwania nałożonych penetrantów, wanny z emulgatorem i wanny do przerwania procesu emulgacji, kabiny do końcowego spłukania środków używanych w procesie, suszarki, kabiny do elektrostatycznego nakładania wywoływacza oraz kabiny inspekcyjnej.
W trosce o środowisko naturalne cała linia FPI jest wyposażona w system filtrowania środków użytych do procesu.

Wymiary użytkowe kabin:          1100mmx1100mmx500mm.
Wymiary użytkowe wanien:        1390mmx1230mmx800mm.

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu linii w tym urządzenia monitorujące prawidłowy przebieg procesu spełniają wymagania normy ASTM 1417.

Personel FPI może prowadzić badania według technik:

A - penetrant zmywalny wodą

D – penetrant zmywalny wodą po naniesieniu emulgatora

C - penetrant usuwalny rozpuszczalnikiem SKC-S

Stosowane penetranty: ZL27A, ZL37, ZL2C, ZL60 firmy Magnaflux

Emulgator hydrofilowy ZR10C

 

Wywoływacza stosowany w procesie:
Postać „a” – suchy proszek ZP-4B firmy Magnaflux

Postać „d” – ZP9F, firmy Magnaflux, niewodny, mokry, na bazie rozpuszczalnika

Wszystkie środki są zgodne z QPL AMS 2644

 

Badania magnetyczno-proszkowe (MPI)

 

 

 

Kontrolę MPI prowadzimy na nowo zakupionym defektoskopie MAG50/6FR firmy Magnaflux.
Za pomocą defektoskopu MAG50/6FR możemy badać części maszyn, odlewy odkuwki
wykonane z materiałów ferromagnetycznych, stali ferrytycznych, żeliwa oraz staliwa.

 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu linii w tym urządzenia monitorujące prawidłowy przebieg procesu spełniają wymagania normy ASTM 1444.

 

Podstawowe dane defektoskopu MAG50/6FR :

Stosowany prąd                                   - pełnookresowy DC 6000A
Cewka o średnicy 300mm                     -10 000 amperozwojów
Max waga badanego elementu              -50kg
Max. Długość badanego elementu        -1500mm
Stosowana zawiesina                           -14 HF firmy Magnalux